Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 171. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Azure VM with a new Active Directory Forest

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an Active Directory Domain Controller for a new forest

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

VMSS Flexible Orchestration Mode Quickstart Linux

This template deploys a simple VM Scale Set with instances behind an Azure Load Balancer. The VM Scale set is in Flexible Orchestration Mode. Use the os parameter to choose Linux (Ubuntu) or Windows (Windows Server Datacenter 2019) deployment. NOTE: This quickstart template enables network access to VM management ports (SSH, RDP) from any internet address, and should not be used for production deployments. For Network security best practices for production deployments, see [Azure Network Security Best Practices](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/network-best-practices)

fitzgeraldsteele Autor: Fitzgerald Steele,
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022

Azure Game Developer Virtual Machine

Azure Game Developer Virtual Machine includes Licencsed Engines like Unreal.

dciborow Autor: Daniel Ciborowski,
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022

Moesif API Analytics and Monetization

The template will log API calls from Azure API Management to Moesif API analytics so you can understand customer API usage and resolve customer issues quickly.

Moesif Autor: Moesif,
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2022

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

deeikele Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Deploy a simple Azure Spring Apps microservice application

This template deploys a simple Azure Spring Apps microservice application to run on Azure.

bmitchell287 Autor: Brendan Mitchell,
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploys a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VMs running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

Create key vault, managed identity, and role assignment

This template creates a key vault, managed identity, and role assignment.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022

Azure Machine Learning end-to-end secure setup

This set of Bicep templates demonstrates how to set up Azure Machine Learning end-to-end in a secure set up. This reference implementation includes the Workspace, a compute cluster, compute instance and attached private AKS cluster.

deeikele Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022

Disable encryption on a running Windows VM.

This template disables encryption on a running windows vm

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

Enable NSG Flow Logs

This template create an NSG Flow Logs resource

damendo Autor: Dalan Mendonca,
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

Import Container Images into ACR

This template leverages the Import ACR module from the bicep registry to import public container images into an Azure Container Registry.

Gordonby Autor: Gordon Byers,
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

Front Door Premium with App Service origin and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an App Service, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the application.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Front Door Premium with VM and Private Link service

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Front Door Standard/Premium with Azure Functions origin

This template creates a Front Door Standard/Premium, an Azure Functions app, and configures the function app to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Front Door Premium with Azure Functions and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an Azure Functions app, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the function app.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Front Door Premium with blob origin and Private Link

This template creates a Front Door Premium and an Azure Storage blob container, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the storage account.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

andyatwork Autor: Andy Petralli,
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev Autor: Solace Systems Development,
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022

Front Door Standard/Premium with static website origin

This template creates a Front Door Standard/Premium and an Azure Storage static website, and configured Front Door to send traffic to the static website.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022