Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 7. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT Autor: Danny Maertens,
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create an Azure Relay namespace with a WCF Relay

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a WCF Relay

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create an Azure Relay namespace

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with a Standard SKU.

grandhiramesh Autor: Ramesh Grandhi,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021