Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 7. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Azure Relay namespace and HybridConnection

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create an Azure Relay namespace with all resources

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WCF Relay and a HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create an Azure Relay namespace with a WCF Relay

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU and a WCF Relay

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT Autor: Danny Maertens,
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a WcfRealy entity and authorization rules for both the namespace and WcfRealy.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create an Azure Relay namespace with SAS Policies

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with standard SKU, a HybridConnection entity and authorization rules for both the namespace and HybridConnection.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create an Azure Relay namespace

This template enables you to deploy an Azure Relay namespace with a Standard SKU.

grandhiramesh Autor: Ramesh Grandhi,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021