Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 4. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy Private 5G Core dashboard

This template creates a Private 5G Core dashboard to be used with an existing private mobile network deployment that is connected to Log Analytics.

rainbowFi Autor: rainbowFi,
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022

Create an Azure ML monitoring dashboard

This template creates an AML dashboard on top of existing Log Analytics workspaces diagnostics data

eldarku Autor: Eldar Kuli-zade,
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2021

Shared default dashboard

In order to make an application operational it helps to have a shared dashboard view of the services that make up the system. This dashboard provides a quickstart for customizing and sharing that with others on the team.

mbenko Autor: Mike Benkovich,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an Azure portal dashboard

This template creates an example dashboard in the Azure portal, showing performance of an existing virtual machine in your subscription, as well as some static information and links.

mgblythe Autor: Michael Blythe,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021