Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 515. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Autor: Dokku,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

jboeshart Autor: Jason Boeshart,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Create an Azure VM with a new Active Directory Forest

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an Active Directory Domain Controller for a new forest

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Zones

This template creates a virtual network with three subnets (server subnet, jumpbox subnet, and Azure Firewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the ServerSubnet,an Azure Firewall with one or more Public IP addresses, one sample application rule, and one sample network rule and Azure Firewall in Availability Zones 1, 2, and 3.

MadhusudhanRavi Autor: Madhusudhan Ravi,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Secured virtual hubs

This template creates a secured virtual hub using Azure Firewall to secure your cloud network traffic destined to the Internet.

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 all configured

Create a SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand Autor: Yvan Duhamel,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

sam0227 Autor: Feng Hong,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft Autor: gabesmsft,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

erudinsky Autor: Evgeny Rudinsky,
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Create a Virtual Network with two Subnets

This template allows you to create a Virtual Network with two subnets.

telmosampaio Autor: Telmo Sampaio,
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2022

Create an Azure WAF v2 on Azure Application Gateway

This template creates an Azure Web Application Firewall v2 on Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2022

Azure Traffic Manager external endpoint example

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using external endpoints.

rohinkoul Autor: Rohin Koul,
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploys a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VMs running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Autor: Erika Doyle Navara,
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft Autor: Srđan Božović,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2022

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Autor: Sirfame Lin,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Autor: Sirfame Lin,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT Autor: Danny Maertens,
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022

Deploy Azure Database for MySQL (flexible) with VNet

This template provides a way to deploy a Flexible server Azure database for MySQL with VNet integration.

Gordonby Autor: Gordon Byers,
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2022

Azure Traffic Manager multi-value routing

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile using nested endpoints with min-child and multi-value routing.

asudbring Autor: Allen Sudbring,
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 Autor: Mauricio Blanco,
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022