Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 496. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021

Front Door Standard/Premium with rate limit

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a rate limit rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a custom rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Front Door Standard/Premium with geo-filtering

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a geo-filtering rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021

Create a Network Watcher

This template creates a Network Watcher resource.

vmehmeri Autor: Victor Dantas Mehmeri,
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2021

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand Autor: Yvan Duhamel,
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Autor: Dokku,
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2021

VM Using Managed Identity for Artifact Download

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021

Install Configuration Manager Tech Preview Lab in Azure

This template creates new Azure VMs. It configures a new AD domain controler , a new standalone primary site with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and client(options).

YuanhengYang Autor: YuanhengYang,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

Install Configuration Manager Current Branch in Azure

This template creates new Azure VMs based on which configuration you choose. It configures a new AD domain controler, a new hierarchy/standalone bench with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and clients.

YuanhengYang Autor: YuanhengYang,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

RDS farm deployment using existing active directory

This template creates a RDS farm deployment using existing active directory in same resource group

MahendraAgrawal Autor: MahendraAgrawal,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

Deploy Open edX (lilac version) through tutor

This template creates a single Ubuntu VM, and deploys Open edX through tutor on them.

xinyuanZhuang Autor: xinyuanZhuang,
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021

KEMP LoadMaster HA Pair

This template deploys a KEMP LoadMaster HA Pair

KurtJung Autor: KurtJung,
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2021

Create SQL MI inside the new virtual network

Deploy Azure Sql Database Managed Instance (SQL MI) inside new Virtual Network.

srdan-bozovic-msft Autor: Srđan Božović,
Ostatnia aktualizacja: 18.08.2021

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP EAP 7.3/EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.3/ EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP EAP 7.3/ EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2021

Front Door with Container Instances and Application Gateway

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) with a container group and Application Gateway.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 07.08.2021

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2021

Django App with SQL Databases

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. This example creates an Ubuntu VM, does a silent install of Python, Django and Apache, then creates a simple Django app. The template also creates a SQL Database, with a sample table with some sample data which displayed in the web browser using a query

meet-bhagdev Autor: Meet Bhagdev,
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2021

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

gbowerman Autor: Guy Bowerman,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

arsenvlad Autor: Arsen Vladimirskiy,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021