Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 4. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

SAP HANA Azure NetApp Files Cross Region Replication storage

This template deploys storage for SAP HANA disaster recovery deployments. Storage is provided using Azure NetApp Files, built on NetApp ONTAP storage OS.

abhishekkrm Autor: Abhishek Kumar,
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022

SAP HANA Azure NetApp Files storage

This template deploys storage for SAP HANA deployments. Storage is provided using Azure NetApp Files, built on NetApp ONTAP storage OS.

abhishekkrm Autor: Abhishek Kumar,
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2022

Create new ANF resource with NFSV3/NFSv4.1 volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with NFSV3 or NFSv4.1 protocol. They are all deployed together with Azure Virtual Network and Delegated subnet that are required for any volume to be created

AdelGhabboun Autor: Adel Ghabboun,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create new ANF resource with SMB volume

This template allows you to create a new Azure NetApp Files resource with a single Capacity pool and single volume configured with SMB protocol.

AdelGhabboun Autor: Adel Ghabboun,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021