Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 4. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy Azure Maps with Azure Maps Creator (Indoor Maps)

This template deploys and Azure Maps account with the Indoor Maps Creator Feature to allow building Indoor Maps.

jpocloud Autor: John Poole,
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2022

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

stack111 Autor: Daniel Stack,
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2021

Deploy Azure Maps

This template deploys and Azure Maps account and lists the primary key.

philmea Autor: Phil Meadows,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 Autor: Daniel Stack,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021