Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 2. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy Azure Maps

This template deploys and Azure Maps account and lists the primary key.

philmea Autor: Phil Meadows,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

RBAC - Create Managed Identity Access on Azure Maps account

This template creates a Managed Identity and assigns it access to an a created Azure Maps account.

stack111 Autor: Daniel Stack,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021