Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 28. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Autor: Guanyu Wang,
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo Autor: vijetajo,
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021

Create a Machine Learning Service ADLA Compute.

This template creates a Machine Learning Service ADLA Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning aks compute.

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu Autor: keerthi kamal adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create a Machine Learning Service Aks Compute.

This template creates a Machine Learning Service Aks Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

RichardLi1437 Autor: Richard Li,
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021

Enable encryption at rest for Azure Machine Learning

A template that creates a new Azure Machine Learning workspace. Optionally, you can enable encryption for data at rest in the workspace, and data stored by the workspace in Azure Cosmos DB.

Blackmist Autor: Larry Franks,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu Autor: keerthi kamal adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning compute cluster.

This template creates an Azure Machine Learning compute cluster.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Machine Learning Service DSVM Compute.

This template creates a Machine Learning Service DSVM Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure PostgreSQL Datastore

This template creates a PostgreSQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021