Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 29. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Create an Azure Machine Learning compute instance

This template creates an Azure Machine Learning compute instance on behalf of another user with a sample inline setup script

vijetajo Autor: vijetajo,
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021

Create a Machine Learning Service ADLA Compute.

This template creates a Machine Learning Service ADLA Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create an Azure SQL Datastore

This template creates a SQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning aks compute.

This template creates an Azure Machine Learning aks compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create Tabular Dataset from SQL/PostgreSQL/MySQL Datastore

This template creates a tabular dataset from SQL query in SQL/PostgreSQL/MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu Autor: keerthi kamal adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create a Machine Learning Service Aks Compute.

This template creates a Machine Learning Service Aks Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create a LinkedService in Azure Machine Learning workspace.

This template creates a LinkedService in an existing Azure Machine Learning workspace.

RichardLi1437 Autor: Richard Li,
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an Azure ADLS Datastore

This template creates a ADLS datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Machine Learning Service HDInsight cluster

This template creates a Machine Learning Service HDInsight cluster

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create Tabular Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a tabular dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Databricks File System Datastore

This template creates a Databricks File System datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a File Share Datastore

This template creates a file share datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create File Dataset in AML workspace from Web URL

This template creates a file dataset from Web URL in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning Service.

This template creates an Azure Machine Learning service.

keerthiadu Autor: keerthi kamal adusumilli,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure MySQL Datastore

This template creates a MySQL datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Blob Storage Datastore

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create File Dataset from Relative Path in Datastore

This template creates a file dataset from relative path in datastore in Azure Machine Learning workspace.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a Machine Learning Service DSVM Compute.

This template creates a Machine Learning Service DSVM Compute.

ragargms Autor: ragargms,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021