Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 29. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create a Consumption logic app workflow with an ARM template

This template creates an empty Consumption logic app for defining a workflow.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2022

Deploy a sample logic app, to use as Entitlement Management custom extensions

This template creates a simple logic app with all the authorization policy settings and schema to http trigger that is needed by Entitlement Management custom extension API.

vikama Autor: vikama,
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021

Alert to text message with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will send you a text message with the details of the alert. It uses the go.gl URL shortening service to include a link to the portal to see the resource.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2021

Integration Service Environment Template

Template that creates a virtual network, 4 subnets, and then an Integration Service Environment (ISE), including non-native connectors. Use as a base for templates that require a Logic Apps ISE.

nzthiago Autor: Thiago Almeida,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Logic App to email reports on backup instances

Create a Logic App to send reports on backup instances protected using Azure Backup via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup policies

Create a Logic App to send reports on your backup policies via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on your Azure Backup billing

This template deploys a Logic App that sends periodic reports on key backup billing parameters (protected instances and backup cloud storage consumed) at a billing-entity level, to a specified set of email addresses.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup and restore jobs

Create a Logic App to send reports on your backup and restore jobs via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email detailed backup reports

Create a Logic App to send reports on backup instances, usage, jobs, policies, policy adherence, and optimization opportunities via email.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup policy adherence

Create a Logic App to send reports on backup policy adherence of your backup instances via email

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Azure Logic Apps - VETER Pipeline

Creates an integration account, adds schema/map into it, creates a logic app and associates it with the integration account. The logic app implements a VETER pipeline using Xml Validation, XPath Extract and Transform Xml operations.

vinaysingh123 Autor: vinaysingh123,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Azure Logic Apps - XSLT with parameters

Creates a request-response Logic App which performs XSLT based transformation. The XSLT map takes primitives (integer, string etc.) as input parameters as uses them during XML transformation.

vinaysingh123 Autor: vinaysingh123,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email summary reports on backups

Create a Logic App to send summary reports on your backups via email.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Logic App to email reports on backup cost optimizmation

This template deploys a Logic App that sends periodic reports on inactive backup resources, possible backup schedule optimizations and possible backup retention optimizations, to a specified set of email addresses.

VinothJeyaraman55 Autor: VinothJeyaraman55,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Retrieve Azure Storage access keys in ARM template

This template will create a Storage account, after which it will create a API connection by dynamically retrieving the primary key of the Storage account. The API connection is then used in a Logic App as a trigger polling for blob changes. The complete scenario can be found on https://blog.eldert.net/retrieve-azure-storage-access-keys-in-arm-template.

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Correlating messages over Logic Apps using Service Bus

which shows how we can correlate messages over Logic Apps using Azure Service Bus

EldertGrootenboer Autor: Eldert Grootenboer,
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021

Run timer jobs that execute on a schedule using Logic Apps.

This template creates a pair of Logic Apps that allows you to create scheduled timer job instances.

kevinlam1 Autor: Kevin Lam,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Azure Logic Apps - B2B Disaster Recovery replication

Creates replication Logic Apps for AS2 MIC, generated and received X12 control numbers. Each Logic App's trigger points to a primary site integration account. Each Logic App's action points to a secondary site integration account.

pankajsn Autor: Pankaj Singh Negi,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

Copy FTP files to Azure Blob logic app

This template allows you to create a Logic app triggers on files in an FTP server and copies them to an Azure Blob container. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create a Custom Resource for templates with Custom Providers

This sample shows how to add custom resources to Resource Manager Templates using custom providers and logic apps.

jjbfour Autor: jjbfour,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Run a SQL stored procedure on a schedule via a logic app

This template allows you to create a Logic App that will run a SQL stored procedure on schedule. Any arguments for the procedure can be put into the body section of the template.

ssemyan Autor: Scott Semyan,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Send email with Logic app

This template allows you to create a Logic app that sends an email. You can add an additional triggers or actions to customize it to your needs.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Alert to Slack with Logic app

This template allows you to create a Logic app that has a webhook to be used from an Azure Alert. When the Alert is triggered, it will post a message to a slack channel that you specify. You need to have a slack account to use this template.

jeffhollan Autor: Jeff Hollan,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Call custom APIs from Azure Logic Apps

Although Logic Apps provides hundreds of connectors for various services, you might want to call APIs that run your own code. One of the easiest and most scalable ways to host your own web APIs is by using Azure App Service. This template deploys a Web app for your custom API and secures that API by using Azure Active Directory authentication.

stepsic-microsoft-com Autor: Stephen Siciliano,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021