Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 30. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Azure Storage Account Encryption with customer-managed key

This template deploys a Storage Account with a customer-managed key for encryption that's generated and placed inside a Key Vault.

egullbrandsson Autor: Emil Gullbrandsson,
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2022

Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Autor: Aravind Thoram,
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft Autor: Sean Barnes,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021

Create an Azure Key Vault Managed HSM

This template creates an Azure Key Vault Managed HSM.

msmbaldwin Autor: M. Baldwin,
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2021

Create an Azure Key Vault with RBAC and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret. Instead of relying on access policies, it leverages Azure RBAC to manage authorization on secrets

jbpaux Autor: Jean-Benoit Paux,
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Autor: Stephane Lapointe,
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath Autor: Rahul P Nath,
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2021

Create Azure Maps SAS token stored in an Azure Key Vault

This template deploys and Azure Maps account and lists a Sas token based on the provided User Assigned identity to be stored in an Azure Key Vault secret.

stack111 Autor: Daniel Stack,
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Azure Function app and an HTTP-triggered function

This example deploys an Azure Function app and an HTTP-triggered function inline in the template. It also deploys a Key Vault and populates a secret with the function app's host key.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Enable encryption on a running Windows VM.

This template enables encryption on a running windows vm.

olga-spektra Autor: olga-spektra,
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

SAS 9.4 and Viya Quickstart Template for Azure

The SAS® 9.4 and Viya QuickStart Template for Azure deploy these products on the cloud: SAS® Enterprise BI Server 9.4, SAS® Enterprise Miner 15.1, and SAS® Visual Analytics 8.5 on Linux, and SAS® Visual Data Mining and Machine Learning 8.5 on Linux for Viya. This QuickStart is a reference architecture for users who wants to deploy the combination of SAS® 9.4 and Viya on Azure using cloud-friendly technologies. By deploying the SAS® platform on Azure, you get an integrated environment of SAS® 9.4 and Viya environments so you can take advantage of both worlds. SAS® Viya is a cloud-enabled, in-memory analytics engine. It uses elastic, scalable, and fault-tolerant processing to address complex analytical challenges. SAS® Viya provides faster processing for analytics by using a standardized code base that supports programming in SAS®, Python, R, Java, and Lua. It also supports cloud, on-premises, or hybrid environments and deploys seamlessly to any infrastructure or application ecosystem.

corecompete Autor: Core Compete,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create and encrypt a new Windows VMSS with jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.This template enables encryption on the VM Scale Set of Windows VMs.

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create new encrypted managed disks win-vm from gallery image

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template encrypts a running Windows VMSS

This template enables encryption on a running Windows VM Scale Set

suredd Autor: suredd,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021