Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 24. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Advanced template for Azure Machine Learning workspace

A template that creates Azure Machine Learning workspace with private endpoints and resources behind VNET

guanyu-240 Autor: Guanyu Wang,
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021

Azure Function app and an HTTP-triggered function

This example deploys an Azure Function app and an HTTP-triggered function inline in the template. It also deploys a Key Vault and populates a secret with the function app's host key.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Enable encryption on a running Windows VM.

This template enables encryption on a running windows vm.

olga-spektra Autor: olga-spektra,
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2021

Create a Key Vault and a list of secrets

This template creates a Key Vault and a list of secrets within the key vault as passed along with the parameters

rahulpnath Autor: Rahul P Nath,
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

SAS 9.4 and Viya Quickstart Template for Azure

The SAS® 9.4 and Viya QuickStart Template for Azure deploy these products on the cloud: SAS® Enterprise BI Server 9.4, SAS® Enterprise Miner 15.1, and SAS® Visual Analytics 8.5 on Linux, and SAS® Visual Data Mining and Machine Learning 8.5 on Linux for Viya. This QuickStart is a reference architecture for users who wants to deploy the combination of SAS® 9.4 and Viya on Azure using cloud-friendly technologies. By deploying the SAS® platform on Azure, you get an integrated environment of SAS® 9.4 and Viya environments so you can take advantage of both worlds. SAS® Viya is a cloud-enabled, in-memory analytics engine. It uses elastic, scalable, and fault-tolerant processing to address complex analytical challenges. SAS® Viya provides faster processing for analytics by using a standardized code base that supports programming in SAS®, Python, R, Java, and Lua. It also supports cloud, on-premises, or hybrid environments and deploys seamlessly to any infrastructure or application ecosystem.

corecompete Autor: Core Compete,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

# Create a new encrypted managed disks windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted managed disks windows vm using the server 2k12 gallery image.

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create and encrypt a new Windows VMSS with jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.This template enables encryption on the VM Scale Set of Windows VMs.

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

This template encrypts a running Windows VMSS

This template enables encryption on a running Windows VM Scale Set

suredd Autor: suredd,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

# Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Autor: Aravind Thoram,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an Azure Key Vault Managed HSM

This template creates an Azure Key Vault Managed HSM.

msmbaldwin Autor: M. Baldwin,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Testing environment for Azure Firewall Premium

This template creates an Azure Firewall Premium and Firewall Policy with premium features such as Intrusion Inspection Detection (IDPS), TLS inspection and Web Category filtering

gersner Autor: gersner,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee Autor: ENG-KEONG DAVID LEE,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This template creates an Azure Machine Learning service workspace.

guanyu-240 Autor: Guanyu Wang,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Autor: Stephane Lapointe,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Connect to a Key Vault via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access Key Vault via private endpoint.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create an Azure Key Vault and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret.

seanbamsft Autor: Sean Barnes,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021

Add KeyVault Access Policy

Add an access policy to an existing KeyVault without removing existing policies.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021

Create an Application Gateway V2 with Key Vault

This template deploys an Application Gateway V2 in a Virtual Network, a user defined identity, Key Vault, a secret (cert data), and access policy on Key Vault and Application Gateway.

surajmb Autor: Suraj MB,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021

Create a KeyVault

This module allows you to create a KeyVault.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020