Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 77. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Data Collection Rule for Syslog

This template creates a data collection rule defining the data source (Syslog) and the destination workspace.

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

Deploy Windows VMSS configure windows featurtes SSL DSC

This template allows you to deploy two Windows VMSS, configure windows features like IIS/Web Role, .Net Framework 4.5, windows auth, application initialization, download application deployment packages, URL Rewrite & SSL configuration using DSC and Azure Key Vault

udayansarma Autor: Udy Sarma,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

DDoS attack on a virtual machine

This will deploy a virtual machine, OMS and other network resources. Perform the DDoS attack by following the guidleines and execute the scenario for detection of a DDoS attack.

girishjaju Autor: girishjaju,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx Autor: Alex Chen,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Deploy Drupal with VM Scale Set, Azure Files and Mysql

Deploy a VM Scale Set behind a load balancer/NAT & each VM running Drupal (Apache / PHP). All nodes share the created Azure file share storage and MySQL database

maniSbindra Autor: Mani Bindra,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2021

Web App with a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search

This template provisions a Web App, a SQL Database, Azure Cosmos DB, Azure Search and Application Insights.

LarssonOskar Autor: LarssonOskar,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Autor: Tyler Lu,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Dynamic Web Test Creation

Create any number of App Insights web (ping) tests.

sedouard Autor: Steven Edouard,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Manually change the number of VMs in a Scale Set.

This template allows you to manually change the number of VMs in a Scale Set.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

Autoscale LANSA Windows VM ScaleSet with Azure SQL Database

The template deploys a Windows VMSS with a desired count of VMs in the scale set and a LANSA MSI to install into each VM. Once the VM Scale Set is deployed a custom script extension is used to install the LANSA MSI)

robe070 Autor: Rob Goodridge,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Creates a function app with managed service identity.

Creates a function app with managed service identity enabled with Application Insights set up for logs and metrics.

eamonoreilly Autor: Eamon O'Reilly,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Django app

This template allows you to create an App Service for deploying a Django app.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

App Service Environment with Azure SQL backend

This template creates an App Service Environment with an Azure SQL backend along with private endpoints along with associated resources typically used in an private/isolated environment.

seekdavidlee Autor: ENG-KEONG DAVID LEE,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create AML workspace with multiple Datasets & Datastores

This template creates Azure Machine Learning workspace with multiple datasets & datastores.

achalachal2003 Autor: Achal Jain,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Simple Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021

Deploy an Autoscale Setting for Virtual Machine ScaleSet

This template allows you to deploy an autoscale policy for Virtual Machine ScaleSet resource.

asheniam Autor: Andy Shen,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Deploy an Autoscale Setting for App Service Plan

This template allows you to deploy an autoscale policy for Azure AppService Plan resource.

asheniam Autor: Andy Shen,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Kentico Xperience

This template facilitates the deployment of resources required to host Kentico Xperience environments in Microsoft Azure.

chladekm Autor: Martin Chládek,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Deploy an Autoscale Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam Autor: Andy Shen,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Deploy an Autoscale Failed Activity Log Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any failed Autoscale records in the Azure Activity Log

asheniam Autor: Andy Shen,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021

Deploy a Service Health Alert

This template allows you to deploy a simple alert which uses an action group to send email notifications for any Service Health records in the Azure Activity Log

asheniam Autor: Andy Shen,
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2021