Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 78. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

jboeshart Autor: Jason Boeshart,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Create Function App and private endpoint-secured Storage

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

gabesmsft Autor: gabesmsft,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Create a Redis Cache using a template

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Azure SQL Server with Auditing written to Log Analytics

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Log Analytics (OMS workspace)

lubalibu Autor: Luba Libov,
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2022

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2022

Setup notifications for backup alerts using Azure Monitor

This template enables you to setup email notifications for your Recovery Services vaults using Azure Monitor, by deploying an alert processing rule and an action group

kumarisarita5 Autor: sarita kumari,
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022

Provision a function app on a Consumption plan

This template provisions a function app on a Consumption plan, which is a dynamic hosting plan. The app runs on demand and you're billed per execution, with no standing resource committment. There are other templates available for provisioning on a dedicated hosting plan.

mattchenderson Autor: Matthew Henderson,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

Creates an Azure service alert

This template creates an Azure service health alert that optionally sends emails to service administrators and specified email addresses in the event of cerain Azure service outages.

nmackenzie Autor: Neil Mackenzie,
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2022

Create Recovery Services Vault and Enable Diagnostics

This template creates a Recovery Services Vault and enables diagnostics for Azure Backup. This also deploys storage account and oms workspace.

nilaydshah Autor: Nilay Shah,
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022

Alert for misconfigured Key Vault on Application Gateway.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2022

Alert for Backend Last Byte Response metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2022

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022

Front Door Standard/Premium with WAF and custom rule

This template creates a Front Door Standard/Premium including a web application firewall with a custom rule.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2022

Alert for Unhealthy Host Count metric.

Use such templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022

Create alerts for your Application Gateway

Use these templates to easily create some important event alerts for your Azure Application Gateway.

jaesoni Autor: jaesoni,
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022

Application Gateway with WAF and firewall policy

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021

Application Gateway with internal API Management and Web App

Application Gateway routing Internet traffic to a virtual network (internal mode) API Management instance which services a web API hosted in an Azure Web App.

mcollier Autor: Michael S. Collier,
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Autor: Stephane Lapointe,
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Autor: Marcus Felling,
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2021