Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 19. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an EventHubs namespace, Event Hub, & consumer group

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022

Deploy an Azure Health Data Services MedTech service

This template creates an instance of the Azure Health Data Services MedTech service. The MedTech service is an optional service of the Azure Health Data Services designed to ingest health data from multiple and disparate Internet of Medical Things (IoMT) devices and persist the health data in a Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR®) service within the Azure Health Data Services workspace.

msjasteppe Autor: Jason Steppe,
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2022

Create an event hub

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub.

mumian Autor: Jonathan Gao,
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2022

Creates Eventhub cluster, namesapce & eventhub

This template enables you to create EventHubs Cluster, namespace and eventhub in cluster

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Creates Event Hub cluster & namesapce in cluster

This template enables you to create EventHubs Cluster and a namespace in cluster

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

vplauzon Autor: Vincent-Philippe Lauzon,
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022

Create SQL MI with configured sending of logs and metrics.

This template allows you to deploy SQL MI and additional resources used for storing logs and metrics (diagnostic workspace, storage account, event hub).

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2021

Create EventHubs authorizationRules

This template enables you to deploy a EventHubs Standard namespace, an Event Hub, a consumer group and authorizationRules

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create a Eventhub namespace and geo-recovery configuration

This template enables you to deploy a Service Bus namespace with a Basic/Standard SKU.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

Create an Environment with an Event Hub Event Source

This template enables you to deploy a Time Series Insights environment that is configured to consume events from an Event Hub.

sandshadow Autor: Eric Dettinger,
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

PubNub Realtime Gateway for Azure Event Hubs

The PubNub Realtime Gateway for Azure provides a realtime data stream bridge between the PubNub Data Stream Network and Azure Event Hubs. -- consider it a bi-directional bridge between PubNub and Azure!

geremyCohen Autor: Geremy Cohen,
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021

Create a Event Hubs namespace Virtual Network rule

This template enables you to deploy a Event Hubs Standard namespace with Virtual Network rule

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Create a Service Bus namespace IP Filter rule

This template enables you to deploy a Service Bus Premium namespace with IP Filter rule

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2021

Create an EventHubs namespace and enable auto-inflate

This template enables you to deploy an Event Hubs Standard namespace, an Event Hub, and a consumer group.This template also turns on the auto-inflate feature on your namespace.

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create EventHubs with Capture enabled

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

v-Ajnava Autor: Ajit Navasare,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Connect to a Event Hubs namespace via private endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access a Event Hubs namespace via a private endpoint.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Azure SQL Server with Auditing written to Event Hub

This template allows you to deploy an Azure SQL server with Auditing enabled to write audit logs to Event Hub

lubalibu Autor: Luba Libov,
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021

Create Event Grid custom topic and event hub handler.

Creates an Azure Event Grid custom topic and event hub to handle the events.

tfitzmac Autor: Tom FitzMacken,
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021