Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 6. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Use ARM template to create IoT Hub, route and view messages.

Use this template to deploy an IoT Hub and a storage account. Run an app to send messages to the hub that are routed to storage, then view the results.

robinsh Autor: Robin Shahan,
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2022

Create an IoT Hub and a Device to Cloud Consumer Group

This template enables you to deploy an IoT Hub instance with device to cloud and cloud to device messaging configurations and a device to cloud consumer group.

rahulrai-in Autor: Rahul Rai,
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

Create an IoT Hub Device Provisioning Service

This template enables you to create an IoT hub and an IoT Hub Device Provisioning Service, and link the two services together.

wesmc7777 Autor: Wesley McSwain,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create Device Update for IoT Hub account, instance, IoT Hub.

This template creates an account, and an instance and a hub to link the instance with. It configures the hub with the necessary access polices, routes, and consumer group.

abatishchev Autor: Alexander Batishchev,
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021

Create a Pay As You Go (PAYG) Environment with an IoT Hub

This template enables you to deploy a Pay As You Go (PAYG) Time Series Insights environment that is configured to consume events from an IoT Hub.

bvanderlugt Autor: Blair Vanderlugt,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create an IOT Hub and Ubuntu edge simulator.

This template creates an IOT Hub and Virtual Machine Ubuntu edge simulator.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021