Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 8. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy Azure Database for MySQL (flexible) with VNet

This template provides a way to deploy a Flexible server Azure database for MySQL with VNet integration.

Gordonby Autor: Gordon Byers,
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2022

Deploy Azure Database for MySQL with VNet

This template provides a way to deploy an Azure database for MySQL with VNet integration.

savjani Autor: Parikshit Savjani,
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2022

Web App on Linux with Azure database for MySQL

This template provides a way to deploy Web Apps on Linux with Azure database for MySQL.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2022

Web App with Azure database for MySQL

This template provides a easy way to deploy web app on Azure App Service Web Apps with Azure database for MySQL.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps

This is a sample for Java CI/CD using Jenkins and Azure Web Apps.

alexchx Autor: Alex Chen,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Application Gateway for a Web App with IP Restriction

This template creates an application gateway in front of an Azure Web App with IP restriction enabled on the Web App.

MCKLMT Autor: Mickaël Mottet,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Buffalo Web App

Start running your Golang Buffalo Application on Azure quickly and cheaply.

marstr Autor: Martin Strobel,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

lfraile Autor: lfraile,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021