Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 5. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Deploy HDInsight on new Data Lake Store and Storage

This template allows you to deploy a new Linux HDInsight cluster with new Data Lake Store and Storage accounts.

guyhay Autor: Guy Haycock,
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021

Deploy Data Lake Store account with encryption(Data Lake)

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses the Data Lake store account to manage the encryption key.

mumian Autor: Jonathan Gao,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Deploy Azure Data Lake Store with no data encryption

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption disabled.

mumian Autor: Jonathan Gao,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Deploy Data Lake Analytics on new Data Lake Store

This template allows you to deploy a new Data Lake Analytics account on a new Data Lake Store account.

matt1883 Autor: Matthew Hicks,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Deploy Data Lake Store account with encryption(Key Vault)

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses Azure Key Vault to manage the encryption key.

mumian Autor: Jonathan Gao,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021