Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 17. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2022

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

djpmsft Autor: Daniel Perlovsky,
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2022

Create an empty data factory

This template creates an empty data factory

vabgujral Autor: Vaibhav Gujral,
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2022

Bulk copy using Azure Data Factory

This template creates a V2 data factory that copies data in bulk an Azure SQL database to an Azure SQL data warehouse.

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for PostgreSQL.

ramnov Autor: Ramkumar Chandrasekaran,
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for MySQL.

ramnov Autor: Ramkumar Chandrasekaran,
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2021

Create a Data Factory Pipeline with Copy and Hive activities

This template creates a data factory pipeline with Copy and HDInsight Hive activities.

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

Create a data management gateway and install on an Azure VM

This template deploys a virtual machine and creates a workable data management gateway

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

kskvarci Autor: Ken Skvarcius,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from an on-premises SQL Server to an Azure blob storage

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a Data Factory, Blob source, SQL sink and Pipeline

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a Data Factory Pipeline with Hive Activity

This template creates a data factory pipeline with a HDInsight Hive activity.

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a Data Factory, Copy from Blob to SQL with Sproc

This template creates a data factory pipeline for a copy activity from Azure Blob into an Azure SQL Database while invoking a stored procedure

sharonlo101 Autor: Sharon Lo,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a V2 data factory

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure SQL database.

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create a Data Factory, copy from Salesforce to Blob

This template uses Azure Data Factory to perform data movement from Salesforce to Azure Blobs

harishkragarwal Autor: Harish Kumar Agarwal,
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2021

Provision SSIS runtime in Azure

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

spelluru Autor: Sreedhar Pelluru,
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2021