Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 13. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022

Import Container Images into ACR

This template leverages the Import ACR module from the bicep registry to import public container images into an Azure Container Registry.

Gordonby Autor: Gordon Byers,
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the set of resources you require to get started with Azure Machine Learning in a network isolated set up.

jloeffler7 Autor: jloeffler7,
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2022

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

Azure Container Registry with Geo-replication Template

A template for creating a new Azure Container Registry with geo-replication

jsturtevant Autor: James Sturtevant,
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. This configuration describes the minimal set of resources you require to get started with Azure Machine Learning.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Create an Azure Machine Learning service workspace.

This deployment template specifies an Azure Machine Learning workspace, and its associated resources including Azure Key Vault, Azure Storage, Azure Application Insights and Azure Container Registry. The example shows how to configure Azure Machine Learning for encryption with a customer-managed encryption key.

denniseik Autor: Dennis Eikelenboom,
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

AKS cluster with the Application Gateway Ingress Controller

This sample shows how to deploy an AKS cluster with Application Gateway, Application Gateway Ingress Controller, Azure Container Registry, Log Analytics and Key Vault

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2021

CI/CD using Jenkins on Azure Container Service (AKS)

Containers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers. By setting up a continuous build to produce your container images and orchestration, you can increase the speed and reliability of your deployment.

TylerLu Autor: Tyler Lu,
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2021

Create an AKS compute target with a Private IP address.

This template creates an AKS compute target in given Azure Machine Learning service workspace with a private IP address.

tatlicioglu Autor: Mehmet Tatlicioglu,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021

Azure Container Registry Template

A template for creating a new Azure Container Registry.

matthieuklotz Autor: Matthieu Klotz,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021