Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 390. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

jboeshart Autor: Jason Boeshart,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Secured virtual hubs

This template creates a secured virtual hub using Azure Firewall to secure your cloud network traffic destined to the Internet.

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

Create an Azure Firewall with multiple IP public addresses

This template creates an Azure Firewall with two public IP addresses and two Windows Server 2019 servers to test.

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

Create an Azure Firewall with IpGroups

This template creates an Azure Firewall with Application and Network Rules referring to IP Groups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

ssripadham Autor: ssripadham,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

Deploy a simple Windows VM

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy an A2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Autor: Erika Doyle Navara,
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Autor: Sirfame Lin,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Deploy a trusted launch capable Windows virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Windows virtual machine using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Autor: Sirfame Lin,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Private Endpoint example

This template shows how to create a private endpoint pointing to Azure SQL Server

mblanco77 Autor: Mauricio Blanco,
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2022

Private Link service example

This template shows how to create a private link service

mblanco77 Autor: Mauricio Blanco,
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2022

Create a new encrypted windows vm from gallery image.

This template creates a new encrypted windows vm using the server 2k12 gallery image.

aravindthoram Autor: Aravind Thoram,
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022

Disable encryption on a running Windows VM.

This template disables encryption on a running windows vm

SudhakaraReddyEvuri Autor: Sudhakara Reddy Evuri,
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

Virtual Network NAT

Deploy a NAT gateway and virtual machine

asudbring Autor: Allen Sudbring,
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022

Create an Azure Application Gateway v2

This template creates an Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2022

Blockchain Template

Deploy a VM with Groestlcoin Core installed.

Duality-CDOO Autor: Spencer Lievens,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

ypitsch Autor: ypitsch,
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022

Deploy a Windows VM and enable backup using Azure Backup

This template allows you to deploy a Windows VM and Recovery Services Vault configured with the DefaultPolicy for Protection.

nilaydshah Autor: Nilay Shah,
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2022

Windows VM with O365 Pre-installed

This template creates a Windows based VM. It creates the VM in a new vnet, storage account, nic, and public ip with the new compute stack.

daltskin Autor: Jamie D,
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022

Create a Azure Compute Gallery

This template allows you to create a Azure Compute Gallery.

sandeepraichura Autor: saraic,
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2022

Deploy Solace PubSub+ message broker onto Azure Linux VM(s)

This template allows you to deploy either a standalone Solace PubSub+ message broker or a three node High Availability cluster of Solace PubSub+ message brokers onto Azure Linux VM(s).

SolaceDev Autor: Solace Systems Development,
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022

Deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension

This template allows you to deploy a Windows VM with Windows Admin Center extension to manage the VM directly from Azure Portal.

jbpaux Autor: Jean-Benoit Paux,
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 Autor: Maulik Shah,
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022

Deploy Darktrace vSensors

This template allows you to deploy one or more stand-alone Darktrace vSensors

menev-dt Autor: menev-dt,
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2022

Windows Server VM with SSH

Deploy a single Windows VM with Open SSH enabled so that you can connect through SSH using key-based authentication.

tfenster Autor: Tobias Fenster,
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022