Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 390. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Autor: Dokku,
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022

Ubuntu Mate Desktop VM with VSCode

This template allows you to deploy a simple Linux VM using a few different options for the Ubuntu version, using the latest patched version. This will deploy a A1 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

VaijanathB Autor: Vaijanath Angadihiremath,
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2022

Linux VM with Gnome Desktop RDP VSCode and Azure CLI

This template deploys an Ubuntu Server VM, then uses the Linux CustomScript extension to install the Ubuntu Gnome Desktop and Remote Desktop support (via xrdp). The final provisioned Ubuntu VM support remote connections over RDP.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2022

Create a Firewall, FirewallPolicy with Explicit Proxy

This template creates an Azure Firewall, FirewalllPolicy with Explicit Proxy and Network Rules with IpGroups. Also, includes a Linux Jumpbox vm setup

uditmisra52 Autor: uditmisra52,
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2022

Deploy a Ubuntu Linux DataScience VM 18.04

This template deploy a Ubuntu Server with some tools for Data Science. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2022

Deploy a simple Ubuntu Linux VM 18.04-LTS

This template deploy a Ubuntu Server with a few options for the VM. You can provide the VM Name, OS Version, VM size, admin username and password. As default the VM size is Standard_B2s and O.S. Version is 18.04-LTS.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2022

Deploy a Windows Server VM with Visual Studio

This template deploys a Windows Server VM with Visual Code Studio Community 2019, with a few options for the VM. You can provide the name of VM, the admin username and admin password.

Krisnatagoras Autor: Krisnatagoras,
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2022

Deploy a PostgreSQL Server on Ubuntu Virtual Machine

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy a postgresql server. It creates an Ubuntu VM, does a silent install of MySQL server, version:9.3.5

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2022

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set

Azure Game Developer Virtual Machine Scale Set includes Licencsed Engines like Unreal.

dciborow Autor: Daniel Ciborowski,
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2022

Classroom Linux JupyterHub

This template deploy a Jupyter Server for a classroom of up to 100 users. You can provide the username, password, virtual machine name and select between CPU or GPU computing.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2022

Create a sandbox setup of Azure Firewall with Zones

This template creates a virtual network with three subnets (server subnet, jumpbox subnet, and Azure Firewall subnet), a jumpbox VM with public IP, A server VM, UDR route to point to Azure Firewall for the ServerSubnet,an Azure Firewall with one or more Public IP addresses, one sample application rule, and one sample network rule and Azure Firewall in Availability Zones 1, 2, and 3.

MadhusudhanRavi Autor: Madhusudhan Ravi,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Create an Azure VM with a new Active Directory Forest

This template creates a new Azure VM, it configures the VM to be an Active Directory Domain Controller for a new forest

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

VM Scale Set with autoscale running an IIS WebApp

Deploys a Windows VM Scale Set running IIS and a very basic .NET MVC web app. The VMSS PowerShell DSC Extension is leveraged to do the IIS install and WebDeploy package deployment.

jboeshart Autor: Jason Boeshart,
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2022

Secured virtual hubs

This template creates a secured virtual hub using Azure Firewall to secure your cloud network traffic destined to the Internet.

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 all configured

Create a SharePoint Subscription / 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand Autor: Yvan Duhamel,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

Create an Azure Firewall with multiple IP public addresses

This template creates an Azure Firewall with two public IP addresses and two Windows Server 2019 servers to test.

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022

SQL Server VM with performance optimized storage settings

Create a SQL Server Virtual Machine with performance optimized storage settings on PremiumSSD

sam0227 Autor: Feng Hong,
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2022

Deploy a simple Windows VM

This template allows you to deploy a simple Windows VM using a few different options for the Windows version, using the latest patched version. This will deploy an A2 size VM in the resource group location and return the FQDN of the VM.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2022

Create an Azure WAF v2 on Azure Application Gateway

This template creates an Azure Web Application Firewall v2 on Azure Application Gateway with two Windows Server 2016 servers in the backend pool

vhorne Autor: Vic,
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2022

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.4 and also deploys a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VMs running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP 7.4 cluster and also deploys a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2022

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service Fabric Cluster running Windows Server 2019 Datacenter on a Standard_D2_v2 Size VMSS.

erikadoyle Autor: Erika Doyle Navara,
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022

Deploy a trusted launch capable Linux virtual machine

This template allows you to deploy a trusted launch capable Linux virtual machine using a few different options for the Linux version, using the latest patched version. If you enable Secureboot and vTPM, the Guest Attestation extension will be installed on your VM. This extension will perform remote [attestation](https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/tpm/tpm-fundamentals#measured-boot-with-support-for-attestation) by the cloud. By default, this will deploy an Standard_D2_v3 size virtual machine in the resource group location and return the FQDN of the virtual machine.

sirfamelin Autor: Sirfame Lin,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022