Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 389. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

SharePoint 2019 / 2016 / 2013 fully configured

Create a SharePoint 2019 / 2016 / 2013 farm with a web application set with Windows and ADFS authentication, and some path based and host-named site collections. It also provisions User Profiles and Apps service applications and installs claims provider LDAPCP.

Yvand Autor: Yvan Duhamel,
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021

Dokku Instance

Dokku is a mini-heroku-style PaaS on a single VM.

dokku Autor: Dokku,
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2021

VM Using Managed Identity for Artifact Download

This template shows how to use a managed identity to download artifacts for the virtual machine's custom script extension.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021

Install Configuration Manager Tech Preview Lab in Azure

This template creates new Azure VMs. It configures a new AD domain controler , a new standalone primary site with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and client(options).

YuanhengYang Autor: YuanhengYang,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

Install Configuration Manager Current Branch in Azure

This template creates new Azure VMs based on which configuration you choose. It configures a new AD domain controler, a new hierarchy/standalone bench with SQL Server, a remote site system server with Management Point and Distribution Point and clients.

YuanhengYang Autor: YuanhengYang,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

RDS farm deployment using existing active directory

This template creates a RDS farm deployment using existing active directory in same resource group

MahendraAgrawal Autor: MahendraAgrawal,
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021

Deploy Open edX (lilac version) through tutor

This template creates a single Ubuntu VM, and deploys Open edX through tutor on them.

xinyuanZhuang Autor: xinyuanZhuang,
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021

Azure Image Builder with Azure Windows Baseline.

Creates an Azure Image Builder environment and builds a Windows Server image with the latest Windows Updates and Azure Windows Baseline applied.

mgreenegit Autor: Michael Greene,
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2021

KEMP LoadMaster HA Pair

This template deploys a KEMP LoadMaster HA Pair

KurtJung Autor: KurtJung,
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2021

JBoss EAP on RHEL (stand-alone VM)

This template allows you to create a RHEL 8.4 VM running JBoss EAP EAP 7.3/EAP 7.4 and also deploy a web application called JBoss-EAP on Azure, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

JBoss EAP on RHEL (clustered, multi-VM)

This template allows you to create multiple RHEL 8.4 VM running JBoss EAP 7.3/ EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

JBoss EAP on RHEL (clustered, VMSS)

This template allows you to create RHEL 8.4 VMSS instances running JBoss EAP EAP 7.3/ EAP 7.4 cluster and also deploy a web application called eap-session-replication, you can log into the admin console using the JBoss EAP username and password configured at the time of the deployment.

SpektraSystems Autor: Spektra Systems,
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2021

Django App with SQL Databases

This template uses the Azure Linux CustomScript extension to deploy an application. This example creates an Ubuntu VM, does a silent install of Python, Django and Apache, then creates a simple Django app. The template also creates a SQL Database, with a sample table with some sample data which displayed in the web browser using a query

meet-bhagdev Autor: Meet Bhagdev,
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2021

SAS Viya 3.5 Quickstart Template for Azure

The SAS Viya 3.5 Quickstart Template for Azure deploys these products on the cloud: SAS Visual Analytics 8.5 on Linux, SAS Visual Statistics 8.5 on Linux, and SAS Visual Data Mining and Machine Learning 8.5 on Linux. This Quickstart is a reference architecture for users who want to deploy the SAS Viya platform, using microservices and other cloud-friendly technologies. By deploying the SAS platform on Azure, you get SAS analytics, data visualization, and machine learning capabilities in an Azure-validated environment. SAS Viya is a cloud-enabled, in-memory analytics engine. It uses elastic, scalable, and fault-tolerant processing to address complex analytical challenges. SAS Viya provides faster processing for analytics by using a standardized code base that supports programming in SAS, Python, R, Java, and Lua. It also supports cloud, on-premises, or hybrid environments and deploys seamlessly to any infrastructure or application ecosystem.

sassoftware Autor: SAS Software,
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2021

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

gbowerman Autor: Guy Bowerman,
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021

SAS 9.4 with SAS Visual Analytics and SAS Visual Statistics

The SAS 9.4 Quickstart Template for Azure with SAS Visual Analytics and SAS Visual Statistics deploys these products on the cloud: SAS Visual Analytics 7.51 and SAS Visual Statistics 7.51. This Quickstart is a reference architecture only. It is not intended for production use. Specifically, the Quickstart provides an example of how a SAS Visual Analytics in SAS 9.4 workload and a SAS Visual Statistics in SAS 9.4 workload running in a massively parallel processing (MPP) environment with SAS LASR Analytiic Server can be run on Azure.

sassoftware Autor: SAS Software,
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2021

Azure VM Scale Set as clients of Intel Lustre

This template creates a set of Intel Lustre 2.7 clients using Azure VM Scale Sets and Azure gallery OpenLogic CentOS 6.6 or 7.0 images and mounts an existing Intel Lustre filesystem

arsenvlad Autor: Arsen Vladimirskiy,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Create a Private AKS Cluster with a Public DNS Zone

This sample shows how to a deploy a private AKS cluster with a Public DNS Zone.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Ubuntu Gnome Desktop, VS Code, Azure CLI and RDP Support

This template deploys an Ubuntu Server VM, then uses the Linux CustomScript extension to install the Ubuntu Gnome Desktop and Remote Desktop support (via xrdp). The final provisioned Ubuntu VM support remote connections over RDP.

leestott Autor: Lee Stott,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Kubernetes cluster with VMSS Cluster Autoscaler

This template deploys a vanilla kubernetes cluster initialized using kubeadm. It deploys a configured master node with a cluster autoscaler. A pre-configured Virtual Machine Scale Set (VMSS) is also deployed and automatically attached to the cluster. The cluster autoscaler can then automatically scale up/down the cluster depending on the workload of the cluster.

bart-jansen Autor: Bart Jansen,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Use Azure Firewall as a DNS Proxy in a Hub & Spoke topology

This sample show how to deploy a hub-spoke topology in Azure using the Azure Firewall. The hub virtual network acts as a central point of connectivity to many spoke virtual networks that are connected to hub virtual network via virtual network peering.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Connect to an Azure File Share via a Private Endpoint

This sample shows how to use configure a virtual network and private DNS zone to access an Azure File Share via a private endpoint.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

Azure Traffic Manager VM example with Availability Zones

This template shows how to create an Azure Traffic Manager profile load-balancing across multiple virtual machines placed in Availability Zones.

aaronlower Autor: Aaron Lower,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021

SAP NetWeaver file server (managed disk)

This template allows you to deploy a file server that can be used as shared storage for SAP NetWeaver.

MSSedusch Autor: Sebastian Max Dusch,
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021