Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 9. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create a Web App plus Redis Cache using a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache.

cephalin Autor: Cephas Lin,
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Create a Redis Cache using a template

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022

Create Premium Redis Cache deployed into a Virtual Network

This template shows how to deploy a premium Azure Redis Cache instance into an existing Virtual Network

asasine Autor: Adam Sasine,
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021

Create Premium Redis Cache with data persistence

This template shows how to configure persistence in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2021

Create a Premium Redis Cache with clustering

This template shows how to configure clustering in a premium Azure Redis Cache instance.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2021

eShop Website with ILB ASE

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

TylerLu Autor: Tyler Lu,
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021

Create a Web App + Redis Cache + SQL DB with a template

This template creates an Azure Web App with Redis cache and a SQL Database.

steved0x Autor: Steve Danielson,
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021

Create two geo-replicated caches in a Virtual Network

This template shows how to deploy two Premium tier Azure Cache for Redis instances into separate Virtual Networks and link them with geo-replication.

asasine Autor: Adam Sasine,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021