Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 2. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Create a Batch Account using a template

This template creates a Batch Account and a storage account.

zechariahks Autor: zechariahks,
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2022

Existing Azure Batch Service with Pfx from Keyvault

This template demostrates using Azure Batch service with pfx password certificate from keyvault

manishshar Autor: Manish Sharma,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021