Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 44. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Assign a built-in policy to an existing resource group

This template assigns a built-in policy to an existing resource group.

timwarner-msft Autor: Tim Warner [MSFT],
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2022

Azure Cloud Shell - VNet

This template deploys Azure Cloud Shell resources into an Azure virtual network.

maertendMSFT Autor: Danny Maertens,
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022

Azure Data Factory with Git and managed vnet configuration

This template creates Azure Data Factory with Git configuration and managed virtual network.

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2022

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

Deploy Azure Data Explorer db with Event Hub connection.

vplauzon Autor: Vincent-Philippe Lauzon,
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022

IBM Cloud Pak for Data on Azure

This template deploys an Openshift cluster on Azure with all the required resources, infrastructure and then deploys IBM Cloud Pak for Data along with the add-ons that user chooses.

maulikshah999 Autor: Maulik Shah,
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022

Create a data share from a storage account

This template creates a data share from a storage account

mumian Autor: Jonathan Gao,
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2022

Log Analytics workspace with solutions and data sources

Deploys a Log Analytics workspace with specified solutions and data sources

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2022

Deploys a static website

Deploys a static website with a backing storage account

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2022

Assign an RBAC role to a Resource Group

This template assigns Owner, Reader or Contributor access to an existing resource group.

ManaviS Autor: Manavi Sharma,
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2022

Application Gateway with WAF and firewall policy

This template creates an Application Gateway with WAF configured along with a firewall policy

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021

AKS Cluster with a NAT Gateway and an Application Gateway

This sample shows how to a deploy an AKS cluster with NAT Gateway for outbound connections and an Application Gateway for inbound connections.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021

Assign a role at tenant scope

This template is a tenant level template that will assign a role to the provided principal at the tenant scope. The user deploying the template must already have the Owner role assigned at the tenant scope.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021

Create a new role def via a subscription level deployment

This template is a subscription level template that will create a role definition at subscription scope.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021

Assign a role at subscription scope

This template is a subscription level template that will assign a role at subscription scope.

bmoore-msft Autor: Brian Moore,
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2021

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics

Azure Container Registry with Policies and Diagnostics (bicep)

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2021

Create Storage Account & enable protection via Backup Vault

Template that creates storage account and enable protection via Backup Vault

nilaydshah Autor: Nilay Shah,
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2021

Deploy a Storage Account for SAP ILM Store

The Microsoft Azure Storage Account can now be used as a ILM Store to persist the Archive files and attachments from an SAP ILM system. An ILM Store is a component which fulfills the requirements of SAP ILM compliant storage systems. One can store archive files in a storage media using WebDAV interface standards while making use of SAP ILM Retention Management rules. For more information about SAP ILM Store, refer to the SAP Help Portal .

SumitDey2021 Autor: Sumit Dey,
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2021

Create an Azure Key Vault with RBAC and a secret

This template creates an Azure Key Vault and a secret. Instead of relying on access policies, it leverages Azure RBAC to manage authorization on secrets

jbpaux Autor: Jean-Benoit Paux,
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2021

Create Key Vault with logging enabled

This template creates an Azure Key Vault and an Azure Storage account that is used for logging. It optionally creates resource locks to protect your Key Vault and storage resources.

slapointe Autor: Stephane Lapointe,
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021

Create Disk & enable protection via Backup Vault

Template that creates a disk and enables protection via Backup Vault

nilaydshah Autor: Nilay Shah,
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2021

Web App with Managed Identity, SQL Server and ΑΙ

Simple example to deploy Azure infrastructure for app + data + managed identity + monitoring

MarcusFelling Autor: Marcus Felling,
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2021

Route table with routes

This template creates a Route Table with routes

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2021

Network Security Group with diagnostic logs

This template creates a Network Security Group with diagnostic logs and a resource lock

tw3lveparsecs Autor: tw3lveparsecs,
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2021