Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Typy zasobów:

Wyświetlane są wszystkie szablony 16. Uściślij wyniki przy użyciu wyszukiwania.

Front Door Standard/Premium with API Management origin

This template creates a Front Door Premium (Preview) and an API Management instance, and uses an NSG and global API Management policy to validate that traffic has come through the Front Door origin.

johndowns Autor: John Downs,
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2021

Deploy API Management in Virtual Network with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021

Create API Management in Internal VNet with App Gateway

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management on a private network protected by Azure Application Gateway.

kyleburnsdev Autor: Kyle Burns,
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2021

Create an API Management instance having MSI Identity

This template creates a developer instance of Azure API Management having an MSI Identity

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2021

Deploy API Management into Availability Zones

This template creates a premium instance of Azure API Management and deploys into an Availability Zone

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Deploy API Management in Internal VNET with Public IP

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal mode and configure NSG on the subnet as per recommendation. The template also expects Public IP address from your subscription.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2021

Create an API Management instance and all sub resources using template

This template demonstrates how to create a API Management service and configure sub-entities

KedarJoshi Autor: Kedar Joshi,
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

Create an API Management instance in Premium tier with custom hostnames for proxy and portal

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management with custom hostname for portal and multiple custom hostnames for proxy

KedarJoshi Autor: Kedar Joshi,
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021

Create API Management with custom proxy ssl using KeyVault.

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management and configure custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021

Create and monitor API Management instance with Operations Management Suite (OMS) - Log Analytics

This template creates an instance of Azure API Management service and OMS workspace and sets up monitoring for your API Management service with Operations Management Suite - Log Analytics

KedarJoshi Autor: Kedar Joshi,
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2021

Create Azure Front Door in front of Azure API Management

This sample demonstrates how to use Azure Front Door as a global load balancer in front of Azure API Management.

paolosalvatori Autor: Paolo Salvatori,
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2021

Create an API Management service with SSL from KeyVault

This template deploys an API Management service configured with User Assigned Identity. It uses this identity to fetch SSL certificate from KeyVault and keeps it updated by checking every 4 hours.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021

Create a multi-region Premium tier API Management service

This template demonstrates how to create API Management service with additional locations. The primary location is the same as location of the resource group. For Additional locations, the template shows NorthCentralUs and East US2. The primary location should be different from additional locations

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create an API Management service in External Virtual Network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in External mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create an API Management service in Internal Virtual network

This template demonstrates how to create a instance of Azure API Management within your virtual network's subnet in Internal Virtual Network mode and configure NSG on the subnet as per recommendation.

solankisamir Autor: Samir Solanki,
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

Create an API Management instance using a template

This template creates a developer instance of Azure API Management

miaojiang Autor: Miao Jiang,
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021