Pomiń nawigację

Pakiety Azure Quickstarts od partnerów firmy Microsoft

Pakiety Azure Partner Quickstarts to szablony usługi Azure Resource Manager utworzone przez zaufanych partnerów firmy Microsoft, które zostały zaprojektowane, aby skrócić czas rozpoczynania pracy ze zintegrowanymi rozwiązaniami o wielu artefaktach na platformie Azure.

Dane big data i analiza

Informatica-ADF(HDInsight)-PowerBI Quickstart

Big Data solution stack with Informatica, HDInsight and PowerBI.

Sysgain Inc Konfigurowane i obsługiwane przez Sysgain Inc

Kontenery platformy OpenShift

IBM Cloud Pak for Data on Azure

Deployment of IBM Cloud Pak for Data on Azure.

IBM Konfigurowane i obsługiwane przez IBM

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  • Chcesz dowiedzieć się, jak oszczędzić czas podczas wdrażania pełnych rozwiązań w chmurze? Pakiety Azure Partner Quickstarts to szablony usługi Azure Resource Moderator utworzone przez zaufanych partnerów firmy Microsoft, które zostały zaprojektowane, aby ułatwić rozpoczęcie pracy z zintegrowanymi rozwiązaniami o wielu artefaktach zamiast konieczności obsługi pojedynczych aplikacji czy usług na platformie Azure. Te szablony mają za zadanie wdrażać rozwiązania związane z wieloma aplikacjami i usługami, zarówno firmy Microsoft, jak i oprogramowań partnerskich typu open source i własnościowych. Pakiety Quickstarts pozwalają zautomatyzować większość operacji wykonywanych ręcznie, które zazwyczaj umożliwiały łączenie artefaktów.

    Pakiety Partner Quickstarts mają być pomocą i narzędziem do nauki. Szablony z pakietu Quickstart można dostosowywać do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

  • Zanim zdecydujesz, czy dany szablon jest odpowiedni dla środowisk produkcyjnych, zapoznaj się z dokumentacją znajdującą się w powiązanym wpisie w witrynie GitHub.

  • Korzystanie z szablonów z pakietu Azure Quickstart jest bezpłatne. Jednak w przypadku wdrażania na platformie Azure subskrypcja platformy Azure będzie obciążona opłatami za użycia powiązane z tą platformą oraz opłatami dotyczącymi oprogramowania partnerskiego. Na przykład jeśli wdrożysz pakiet Quickstart na platformie Azure, która uruchamia zestaw zabezpieczeń wchodzący w skład programów Trend Micro Deep Security, Chef i Splunk, spowoduje to obciążenie kosztami zarówno za korzystanie z platformy Azure, jak i oprogramowania partnerskiego — ogólnodostępna lista opłat znajduje się w portalu Azure Marketplace.

  • Tak samo jak w przypadku wszystkich innych wdrożeń na platformie Azure, korzystanie z jakiejkolwiek usługi Azure lub ofert portalu Marketplace będzie podlegało skojarzonym z nimi warunkom i postanowieniom.

  • Każdy z tych szablonów usługi Azure Resource Manager został utworzony przez partnera firmy Microsoft, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon usługi Resource Manager jest licencjonowany na rzecz klienta na mocy umowy licencyjnej udzielonej przez właściciela, a nie przez firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony usługi Resource Manager dostarczane i licencjonowane przez partnerów ani nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności czy wydajności. Szablony usługi Resource Manager społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.