Pomiń nawigację

Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 23.04.2020

Maksymalizuj wartość i wydajność przy przenoszeniu obciążeń programu SQL Server na maszyny wirtualne platformy Azure. Dowiedz się więcej o różnych modelach wdrażania programu SQL Server i o tym, jak wybrać odpowiedni model dla swojej organizacji. 

Przeczytaj tę książkę elektroniczną wydawnictwa Packt, aby uzyskać informacje na następujące tematy:
  • Migrowanie obciążeń i zarządzanie infrastrukturą programu SQL Server na platformie Azure. 
  • Optymalizowanie wydajności w czasie. 
  • Konfigurowanie maszyn wirtualnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności. 
  • Optymalizacja układu dysków dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych. 
  • Tworzenie środowiska hybrydowego z użyciem maszyn wirtualnych platformy Azure z programem SQL Server.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane