Pomiń nawigację

Power BI Embedded - Embed Power BI with an IFrame

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Edytuj w witrynie GitHub

This sample shows you essential C# code to use the Power BI Embedded API to integrate a report into a web app.