Pomiń nawigację

Publish relationship information to data catalog

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017
Edytuj w witrynie GitHub

This sample shows you how can programmatically publish relationship information to a data catalog.