Pomiń nawigację

Get started with Azure Data Catalog

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2017
Edytuj w witrynie GitHub

This sample shows you how to Register, Search, and Delete a data asset using the Data Catalog REST API.