Przejdź do głównej zawartości

Wyniki wyszukiwania zasobów

Pokazywanie 1 - 10 z 154 wyników


Wyniki

Wizualizowanie przepływu pracy DevOps

To narzędzie jest prezentowane przez Developer Velocity Lab, inicjatywę Microsoft Research i GitHub.

Wizualizowanie całego przepływu pracy DevOps może być trudne. Przeglądanie przepływu pracy umożliwia dostrzeżenie mocnych stron i możliwości optymalizacji narzędzi. DevOps Workflow Generator pozwala na konfigurowanie i wizualizowanie konkretnego przepływu pracy, a następnie eksportowanie informacji do jednego, czytelnego raportu, który można pobrać na żądanie.

Ponadto, korzystając z zagregowanych i zanonimizowanych danych pozyskanych z tego narzędzia, będziemy tworzyć raporty o najnowszych znalezionych trendach. Z przyjemnością dowiemy się więcej i podzielimy się naszymi ustaleniami.  

Transformacja cyfrowa i sztuka możliwego

Badanie firmy Frost & Sullivan przeprowadzone na ponad 800 osobach podejmujących decyzje IT wykazało poprawę wydajności operacyjnej, wzrost przychodów i zwiększenie innowacyjności jako najważniejsze priorytety. Przeczytaj oficjalny dokument, Transformacja cyfrowa i sztuka możliwego, aby dowiedzieć się, jak organizacje ze świata rzeczywistego:

 • Osiągnęły priorytety biznesowe i pozostały konkurencyjne dzięki wdrożeniu podejścia opartego przede wszystkim na chmurze. 
 • Uwolniły personel IT, aby skupił się on na innowacjach i kreatywnych rozwiązaniach, które pozytywnie wpływają na ich wynik finansowy poprzez outsourcing infrastruktury ERP.
 • Uprościły operacje, pogłębiły relacje z klientami i zwiększyły możliwości personelu w zakresie koncentrowania się na tworzeniu ich marek przy użyciu platformy RISE z oprogramowaniem SAP na platformie Azure.

Eksplorowanie możliwości małej ilości kodu

Zapotrzebowanie na aplikacje biznesowe rośnie każdego dnia, a deweloperzy starają się za nim nadążyć. Jeśli kiedykolwiek odniesiono wrażenie, że wciąż są wykonywane powtarzające się zadania, a brakuje czasu na kreatywne pomysły, nie jest to odosobnione odczucie. Narzędzia z małą ilością kodu ułatwiają korzystanie z najlepszych umiejętności i szybsze dostarczanie rozwiązań.

W e-booku Eksplorowanie możliwości małej ilości kodu: jak profesjonalni deweloperzy mogą upichcić innowacje przedstawiono składniki do szybkiego i eleganckiego tworzenia aplikacji biznesowych — aby realizować zadania w terminie i zwolnić czas na skupienie się na rzeczach, które robisz najlepiej. Ten przewodnik w stylu książki kucharskiej pozwala poznać kod od kuchni oraz omówiono w nim następujące aspekty:

 • Scenariusze i ćwiczenia dotyczące projektowania, które ułatwiają wyobrażanie sobie, co można utworzyć za pomocą usługi Microsoft Power Apps.
 • Integracja z ponad 325 wstępnie utworzonymi łącznikami dla firmy Microsoft i innych usług, wraz z usługą GitHub.
 • Uproszczone zarządzanie bazą danych przy użyciu usługi Azure SQL i podejścia opartego przede wszystkim na interfejsie API w celu bezpiecznego skalowania aplikacji biznesowych.

Przewodnik dla deweloperów dotyczący tworzenia aplikacji z małą ilością kodu w 7 krokach

Dowiedz się, jak przyspieszyć tworzenie podstawowych aplikacji z przewodnika dla deweloperów dotyczącego tworzenia aplikacji z małą ilością kodu w 7 krokach. Zapoznaj się ze wstępnie utworzonymi łącznikami i niestandardowymi interfejsami API w usłudze Microsoft Power Apps, aby zintegrować dane chmurowe i lokalne oraz dodać zaawansowane funkcje analizy w aplikacji w czasie rzeczywistym.

Zapoznaj się z tymi 7 krokami, aby rozpocząć korzystanie z usługi Power Apps:

 1. Definiowanie danych dla aplikacji
 2. Projektowanie interfejsu
 3. Stosowanie logiki biznesowej
 4. Używanie wizualizacji danych
 5. Dodawanie raportowania
 6. Weryfikowanie i publikowanie 
 7. Udostępnianie aplikacji współpracownikom 

Chcesz, aby transformacja cyfrowa stała się rzeczywistością? Zwróć się do zaufanych partnerów w celu uzyskania maksymalnego efektu

Upewnij się, że transformacja cyfrowa firmy przyniesie największe zyski pod względem produktywności, elastyczności i oszczędności kosztów. Przeczytaj ten oficjalny dokument firmy Frost & Sullivan, aby zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami — i dowiedzieć się, jak inne organizacje maksymalizują swoje zyski po przeniesieniu inwestycji w system SAP na platformę Azure.

Omawiane tematy:

 • Utrzymuj elastyczność, konkurencyjność i innowacyjność na stale zmieniającym się rynku.
 • Umożliw bezpieczną współpracę i dostęp do danych w czasie rzeczywistym niezależnie od miejsca wykonywania pracy.
 • Wyodrębnij bardziej znaczące szczegółowe informacje z danych klientów przy użyciu zaawansowanej analizy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Zwiększ możliwości działu IT w celu tworzenia niezawodnych rozwiązań poprawiających wydajność i przyspieszających rozwój firmy. 
 • Zmniejsz wpływ na środowisko naturalne przez minimalizowanie fizycznych zasobów IT i migrowanie obciążeń przedsiębiorstwa — w tym platformy SAP HANA — do chmury.

Infografika: Azure Database for PostgreSQL

Dla klientów szukających maksymalnej elastyczności w zakresie konserwacji bazy danych, prostego środowiska użytkownika i wbudowanej optymalizacji kosztów — dowiedz się więcej o usłudze Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny. Zapoznaj się z grafiką informacyjną, na której wyróżniono najważniejsze możliwości usługi i wyjaśniono, dlaczego klienci decydują się na tworzenie aplikacji dla przedsiębiorstw w usłudze Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny. 

„Invest in App Innovation to Stay Ahead of the Curve” — poprawianie elastyczności biznesowej i zmniejszanie długu technicznego dzięki innowacjom w aplikacjach

Uzyskaj porady i poznaj techniki tworzenia nowej wartości biznesowej dzięki innowacjom w aplikacjach — transformacji systemów, procesów, produktów i środowisk klientów organizacji. Przeczytaj publikację Invest in App Innovation to Stay Ahead of the Curve (Inwestowanie we wprowadzanie innowacji do aplikacji, aby pozostawać na czołowej pozycji), aby zapoznać się z następującymi kwestiami:

 • Wnioski wyciągnięte z doświadczeń klientów firmy Microsoft, którzy pracowali nad projektami transformacji cyfrowej.
 • Maksymalizacja inwestycji w rozwój systemów i aplikacji, zarządzanie i konserwację w celu skupienia się na krytycznych wyzwaniach. 
 • Kluczowe zagadnienia dotyczące transformacji cyfrowej, takie jak podejście do typowych wyzwań związanych z innowacjami w aplikacjach, na przykład ograniczonej elastyczności i wysokiego długu technicznego. 

Keystone — The Culture of Data Leaders

Zapoznaj się z oficjalnym dokumentem The Culture of Data Leaders (Kultura u liderów w dziedzinie danych), aby zapoznać się z wynikami badania firmy Keystone Strategy obejmującego ponad 150 firm z branż produkcyjnej, usług finansowych, opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i programistycznej. Dowiedz się, jak te organizacje wykorzystywały dane i technologie do przeprowadzenia transformacji cyfrowych, które pomogły im osiągnąć lepsze przychody i przyspieszyć rozwój.

Zapoznaj się ze strategiami wdrożonymi przez te firmy i uzyskaj szczegółowe informacje na następujące tematy:

 • Pomaganie wszystkim w organizacji w przyjęciu nastawienia na naukę.
 • Szybsze stosowanie szczegółowych informacji pozyskanych z danych, aby organizacja wyprzedzała konkurencję.
 • Tworzenie kultury opartej na danych, która zapewnia organizacji przewagę konkurencyjną.

Succeeding with AI: How to Make AI Work for Your Business

Dowiedz się, jak wybierać projekty sztucznej inteligencji i zarządzać nimi w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego — nie jest do tego wymagana wiedza z zakresu inżynierii ani sztucznej inteligencji. Niezależnie od tego, czy jesteś liderem biznesowym odpowiedzialnym za dostarczanie wyników za pomocą sztucznej inteligencji, czy analitykiem danych koncentrującym się na biznesie lub kierownictwie, przeczytaj publikację Succeeding with AI: How to Make AI Work for Your Business (Sukces z AI: Jak zaprząc AI do pracy we własnej firmie), aby dowiedzieć się, wprowadzić sztuczną inteligencję do swojej organizacji.

Przeczytaj książkę elektroniczną, aby:

 • Poznaj zastosowania biznesowe metod sztucznej inteligencji.
 • Zobacz, które elementy udanego projektu sztucznej inteligencji są krytyczne, a które po prostu warto mieć.
 • Dowiedz się, jak ułatwić rozmowy osobom z doświadczeniem technicznym i biznesowym. 

Raport Magic Quadrant™ firmy Gartner® z 2022 r. dotyczący systemów zarządzania bazami danych w chmurze

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się, jak systemy zarządzania bazami danych w chmurze platformy Microsoft Azure pomogły firmie Microsoft stać się liderem raportu Magic Quadrant.

Według firmy Gartner rynek dąży do opracowywania zestawu zaawansowanych możliwości, co prowadzi do złożonego krajobrazu gotowego do uruchomienia w następnej fali zakłóceń. Ten raport Magic Quadrant pomoże liderom ds. danych i analiz dokonać właściwych wyborów na złożonym i szybko rozwijającym się rynku.

Pobierz ten raport, aby poznać pozycję firmy Microsoft w przestrzeni systemu DBMS w chmurze.

Raport Magic Quadrant™ 2022 firmy Gartner® dotyczący systemów zarządzania bazami danych w chmurze, Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Xingyu Gu, 13 grudnia 2022 r.

Gartner to zastrzeżony znak towarowy oraz oznaczenie usługi, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są używane w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.