Praktyczne zastosowanie usługi IaaS platformy Microsoft Azure

Migrowanie i tworzenie skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań w chmurze

Ten zasób jest dostępny w języku: English.

Opublikowano: 28.01.2019

Dowiedz się, jak korzystać z obszernego zbioru zasobów dotyczących obliczeń, magazynu i sieci, które są już dostępne w chmurze, przez zmigrowanie starszych systemów lokalnych do infrastruktury jako usługi (IaaS) platformy Azure. 

Ten praktyczny przewodnik opublikowany przez firmę Apress zawiera praktyczne porady ściśle związane z migracją do usługi IaaS. Dowiedz się, co oferuje usługa IaaS platformy Azure, poznaj dostępne opcje migracji i uzyskaj szczegółowe informacje na następujące tematy:
  • Mapowanie kluczowych składników platformy Azure na podobne elementy w infrastrukturze, łącznie z wirtualizacją, aprowizacją magazynu, przełączaniem i zaporami.
  • Implementowanie architektur wdrażania usługi IaaS platformy Azure.
  • Projektowanie środowisk IaaS zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami zalecanymi przez firmę Microsoft w zakresie skalowalności, odporności, dostępności, wydajności i zabezpieczeń.
  • Zarządzanie kwestiami operacyjnymi hostowanych środowisk, używanie automatyzacji i optymalizacja wydajności.  

Korzystając z tej zawartości, wyrażasz zgodę na poniższe warunki i postanowienia oraz potwierdzasz, że podana zawartość jest przeznaczona tylko do użytku osobistego. Modyfikowanie, dostosowywanie, przekształcanie lub tłumaczenie materiałów, manipulowanie nimi albo tworzenie ich opracowań jest zabronione. Użytkownik nie może usuwać, zasłaniać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich ani innych zastrzeżeń zawartych w materiałach. Użytkownik nie może przekazywać materiałów innym osobom w żadnym formacie. Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu duplikowaniu lub rozpowszechnianiu materiałów.

Zaloguj się, aby pobrać

- Lub -

Podaj kilka dodatkowych informacji i prześlij żądanie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności