SAP 애플리케이션을 Azure로 마이그레이션하기

클라우드로의 SAP 여정을 위한 로드맵

Ten zasób jest dostępny w języku: 한국어.

Opublikowano: 16.11.2019

이미 알고 계시다시피, 모든 SAP NetWeaver 환경은 결국 SAP HANA 및 클라우드로 마이그레이션될 것입니다. 그러나 여정이 완전히 끝날 때까지는 두 가지 환경을 함께 사용해야 합니다. 얼마나 많은 S/4HANA 시스템을 배포해야 할까요? 프로젝트용으로 사용할 단기 S/4HANA 시스템이 몇 개나 필요할까요? 이 가이드는 미션 크리티컬 SAP 환경을 클라우드로 성공적으로 마이그레이션하는 데 필요한 값진 도구와 프로세스를 제공합니다. 

이 백서를 다운로드해서 Azure가 다음 작업을 수행하는 방법에 대해 알아보세요.
  • SAP 지원 데이터베이스에서 실행 중인 기존 SAP 시스템 마이그레이션
  • 주문형 S/4HANA 시스템을 구축하고 활성 인프라 사용량에 대해서만 비용 지불
  • 프로세스를 S/4HANA로 이전할 때 이전 NetWeaver 시스템의 인프라 확장
  • Oracle, SQL Server, IBM DB/2 등의 모든 SAP 지원 데이터베이스에서 데이터 보호
  • SQL Server AlwaysOn, HANA System Replication(HSR) 및 Oracle Dataguard를 지원하여 프로덕션 SAP 인스턴스의 고가용성 보장

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności