Pomiń nawigację

Raport Magic Quadrant™ dotyczący systemów zarządzania bazami danych w chmurze

Ten zasób jest dostępny w Deutsch, Français, Español, 日本語, Português, English.

Opublikowano: 18.02.2022

Pobierz ten raport, aby dowiedzieć się, jak systemy zarządzania bazami danych w chmurze platformy Microsoft Azure pomogły firmie Microsoft stać się liderem raportu Magic Quadrant.

Systemy zarządzania bazami danych kontynuują przechodzenie do chmury — tworzy to coraz bardziej złożony krajobraz dostawców i ofert. Ten raport Magic Quadrant pomoże liderom ds. danych i analiz dokonać właściwych wyborów na złożonym i szybko rozwijającym się rynku.

Pobierz ten raport, aby poznać pozycję firmy Microsoft w przestrzeni systemu DBMS w chmurze. 

Raport Magic Quadrant™ 2021 firmy Gartner® dotyczący systemów zarządzania bazami danych w chmurze, Henry Cook, Merv Adrian, Rick Greenwald, Adam Ronthal, Philip Russom, 14 grudnia 2021 r.

GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. oraz/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i są używane w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.

Witaj,

Przekaż nam nieco informacji o sobie, wypełniając poniższy formularz.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane