Czy oprócz opłat za wirtualne sieci równorzędne będą naliczane jakiekolwiek opłaty za zasoby obliczeniowe?

Nie. Pozostałe zasoby są rozliczane normalnie. W przypadku wirtualnych sieci równorzędnych i globalnych wirtualnych sieci równorzędnych nie są naliczane opłaty za zasoby obliczeniowe.

Virtual Network

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dowiedz się, jak importować/eksportować.

  • Nie. Nie będą naliczane żadne opłaty za transfer danych w ramach sieci wirtualnej

  • Dowiedz się, jak zarządzać rekordami DNS.

  • Dowiedz się, jak chronić usługę DNS.

  • Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Traffic Manager.