Czy po utworzeniu bezpłatnego konta zostaną mi naliczone jakieś opłaty?

Nie. Początek jest bezpłatny. Gdy zarejestrujesz się, korzystanie z bezpłatnego konta zacznie się od bezpłatnej subskrypcji próbnej, która obejmuje 200 USD środków do wykorzystania na zapoznanie się z usługami platformy Azure przez 30 dni, 12 miesięcy korzystania z bezpłatnych popularnych usług oraz ponad 25 usług, które są zawsze bezpłatne. Po upływie pierwszych 30 dni możesz kontynuować korzystanie z bezpłatnych produktów po podwyższeniu poziomu konta do subskrypcji platformy Azure płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem i zlikwidowaniu limitu wydatków. Jeśli będziesz nadal korzystać z usług w ilościach dostępnych bezpłatnie, nie musisz za nic płacić.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.