Dlaczego mój bot działa powoli?

Boty mogą być złożone i zawierać wiele elementów. Postępuj zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami, aby zapewnić szybkie odpowiedzi bota: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/bot-builder-basics?tabs=csharp.

Azure Bot Services

Powiązane pytania i odpowiedzi