Jakiego rodzaju partnerów można znaleźć za pomocą Azure.com?

W witrynie Azure.com możesz znaleźć partnerów technologicznych tworzących na platformie Azure gotowe do użycia rozwiązania, które możesz wykorzystać w swojej firmie. Te rozwiązania partnerskie są dostępne w witrynie Azure Marketplace i w usłudze AppSource. Ponadto możesz też odnaleźć partnerów świadczących usługi pomocy w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań dla platformy Azure dostosowanych do potrzeb Twojej firmy oraz zarządzaniu tymi rozwiązaniami. Tych partnerów możesz znaleźć w Katalogu partnerów Azure.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.