Jakich narzędzi mogę użyć do zarządzania i programowania przy użyciu usługi SQL Azure Database?

Informacje na temat narzędzi do zarządzania.

Azure SQL Database