Co zawiera oświadczenie o ochronie prywatności dla programu Azure Dev Tools for Teaching?

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft opisuje, jakie dane osobowe gromadzi firma Microsoft, jak te dane są przetwarzane i dlaczego są udostępniane. To oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy różnych produktów firmy Microsoft, w tym aplikacji, urządzeń, serwerów, urządzeń, oprogramowania i witryn internetowych. Zawiera również informacje dotyczące poszczególnych produktów oraz zasady używania plików cookie.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Istnieje kilka elastycznych opcji zakupu platformy Azure. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uiszczenia opłaty za platformę Azure jest zakup bezpośrednio w firmie Microsoft. Dowiedz się więcej o innych opcjach zakupu tutaj.

  • Dowiedz się, jak korzystać z zarządzania hasłami.

  • Dowiedz się, jak wybrać odpowiedni typ instalacji.

  • Dowiedz się więcej o migracji botów na platformie .NET i w środowisku JavaScript do najnowszej wersji zestawu Bot Framework SDK: https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/bot-service/migration/migration-overview.

  • Dowiedz się, jak utworzyć użytkowników za pomocą programu PowerShell.