Jakich metryk mogę użyć wraz z automatycznym skalowaniem usługi Azure Monitor?

Informacje na temat metryk autoskalowania.

Maszyny wirtualne

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Dysk tymczasowy to dysk podłączony bezpośrednio do wdrożonej maszyny wirtualnej. Zamknięcie maszyny wirtualnej powoduje usunięcie danych na dysku tymczasowym. Jeśli potrzebujesz trwałego miejsca do przechowywania danych, jest dostępnych wiele typów i rozmiarów dysków danych trwałych, za które są naliczane osobne opłaty. Więcej informacji można znaleźć w cenniku zasobów magazynowych. Jeśli chcesz korzystać z magazynu trwałych maszyn wirtualnych, zalecamy użycie usługi Managed Disks, która oferuje lepsze funkcje zarządzania, skalowalność, dostępność i zabezpieczenia.

  • Tak, dzięki funkcji przenośności licencji, jeśli korzystasz z pakietu Software Assurance, możesz „przenieść własną licencję” w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych.

  • Informacje na temat sieciowej grupy zabezpieczeń.

  • An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a virtual machine for one or three years in a specific region. In return for this upfront commitment, you can receive up to 72 percent savings compared to pay-as-you-go pricing. You can cancel an Azure Reserved Virtual Machine Instance any time (up to $50,000 per year). When you cancel, you return the remaining months of a reserved instance back to Microsoft for an early termination fee of 12 percent. The remaining prorated balance, minus the fee, will be refunded to your original purchase. Reserved capacity can also be cancelled any time, and you’ll receive a prorated refund. Learn more about reserved instances and reserved capacity pricing.