Jakie jest przeznaczenie warstwy Deweloper?

Warstwa Deweloper jest przeznaczona do udostępniania wersji próbnych usługi API Management, opracowywania zawartości i testów funkcjonalnych. Klienci nie powinni korzystać z tej warstwy w celach produkcyjnych.

API Management

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Nie. Obecnie opcja wdrażania lokalnego jest niedostępna, ale jeśli chcesz, aby została udostępniona w przyszłości, możesz głosować na stronie opinii użytkowników. Jednak bez obaw można używać opartą na platformie Azure usługę API Management z lokalnymi systemami i danymi.

  • Klienci mogą skalować usługę API Management, dodając i usuwając jednostki. Każda jednostka ma pojemność zależną od jej warstwy. Przykładowo warstwa Standardowa daje szacowaną maksymalną przepływność równą około 2 500 żądań na sekundę. Pojemność jest odpowiednio skalowana w miarę dodawania jednostek. Przykładowo dwie jednostki w warstwie Standardowa dają około 5 000 żądań na sekundę.