Jaka jest różnica między wystąpieniami obliczeniowymi A7 i A8?

Wystąpienia A7 i A8 mają 8 rdzeni wirtualnych i 56 GB pamięci RAM, ale wystąpienia A8 udostępniają także dodatkową sieć InfiniBand o przepustowości 32 Gb/s, która oferuje technologię zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) umożliwiającą osiągnięcie maksymalnej wydajności działających równolegle aplikacji MPI.

Cloud Services

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Sieci InfiniBand można używać do obsługi aplikacji o wysokiej wydajności, które potrzebują komunikacji z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością między wystąpieniami obliczeniowymi. Typowym przykładem takich aplikacji są aplikacje równoległe używające interfejsu MPI (Message Passing Interface).

  • Nie, ceny podane powyżej nie zawierają podatku, dlatego podatek zostanie dodany osobno.

  • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie. StanRozliczeniaSzczegóły| | |Uruchamianie|Tak|Początkowy stan uruchamiania usług w chmurze podczas ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, gdy usługi w chmurze są uruchomione.| |Działające (uruchomione)|Tak|Stan działania usług w chmurze.| |Zatrzymane|Tak|„Zatrzymana” usługa w chmurze oznacza jedynie zatrzymanie procesów hosta roli działających na maszynie wirtualnej, ale maszyny wirtualne będą nadal działać i nadal będą naliczane opłaty za przydzielone rdzenie. Uwaga: aby zmienić stan usługi w chmurze na „Zatrzymana”, użyj opcji „Zatrzymaj” w witrynie Microsoft Azure Portal.| |Usunięte (bez alokacji)|Nie|Rdzenie nie będą już przydzielone do usług w chmurze i nie będą za nie naliczane opłaty. Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.|

  • Nie. Sieć InfiniBand w wystąpieniach A8 i A9 służy wyłącznie do łączenia wystąpień obliczeniowych w obrębie jednego wdrożenia usługi Cloud Services, dzięki czemu uruchamiane w tych wystąpieniach aplikacje, które intensywnie korzystają z mocy obliczeniowej, mogą komunikować się z najwyższą efektywnością.

  • Sieci InfiniBand można używać do obsługi aplikacji o wysokiej wydajności, które potrzebują komunikacji z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością między wystąpieniami obliczeniowymi. Typowym przykładem takich aplikacji są aplikacje równoległe używające interfejsu MPI (Message Passing Interface).

  • Usługi Cloud Services są rozliczane na podstawie długości czasu, przez jaki były wdrożone. Jeśli wystąpienie było wdrożone przez czas krótszy niż godzina lub przez wiele całych godzin i część końcowej godziny, pobrana zostanie opłata tylko za ten czas. Platforma Azure nie zaokrągla czasu wdrożenia do pełnych godzin na potrzeby rozliczeń — płaci się dokładnie za ten czas, przez który działało wystąpienie usług w chmurze.