Jak wygląda architektura asystenta wirtualnego?

Aby uzyskać informacje o architekturze asystenta wirtualnego, zobacz Architektura asystenta wirtualnego.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Usługa Azure Bot Service jest zgodna ze standardami ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27018:2014, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement (HIPAA BAA), Health Information Trust Alliance Common Security Framework (HITRUST) oraz SOC 1, SOC 2 i SOC 3.

  • Azure Bot Service to usługa zarządzana, która pomaga tworzyć konwersacyjne aplikacje na platformie Azure i zarządzać nimi — wszystko za pośrednictwem jednej usługi. Korzystając z usługi Azure Bot Service, możesz utworzyć bota, udostępnić go klientom za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych, zintegrować inne usługi platformy Azure i sprawdzać użycie swojej aplikacji poprzez analizę.

    Zestaw Bot Framework SDK to najpełniejsze środowisko do dostarczania botów. Obejmuje zbiór zestawów SDK typu open-source do tworzenia środowisk konwersacyjnych, narzędzie Bot Framework Emulator do lokalnego testowania i debugowania bota oraz szereg narzędzi wiersza polecenia pomagających w tworzeniu różnych usług bota i zarządzaniu nimi.

  • Zespół usługi Bot Service zawsze ewaluuje nowe kanały i telemetrię użycia. Sugestie dotyczące nowych kanałów usługi Bot Service można przesyłać tutaj oraz w repozytoriach GitHub.

  • Microsoft Bot Framework (obejmująca usługę Azure Bot Service) to kompleksowa platforma do tworzenia korporacyjnej klasy środowisk sztucznej inteligencji do prowadzenia rozmów. Obejmuje ona zestawy SDK, narzędzia i usługi typu open source, które umożliwiają deweloperom tworzenie, testowanie i łączenie botów, które naturalnie komunikują się z użytkownikami bez względu na miejsce. Platforma Microsoft Bot Framework ułatwia utworzenie bota z możliwością mówienia, słuchania, rozumienia i nauki od użytkowników przez integrację z usługami Azure Cognitive Services.

  • Platforma Microsoft Bot Framework i usługa Azure Bot Service to kompleksowe platformy do tworzenia korporacyjnej klasy środowisk sztucznej inteligencji do prowadzenia rozmów. Obejmują one zestawy SDK, narzędzia i usługi typu open source, które umożliwiają deweloperom tworzenie, testowanie i łączenie botów, które naturalnie komunikują się z użytkownikami bez względu na miejsce. Platforma Microsoft Bot Framework ułatwia utworzenie bota z możliwością mówienia, słuchania, rozumienia i nauki od użytkowników przez integrację z usługami Azure Cognitive Services.

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę aka.ms/botbuilderoverview. Znajdziesz tam podstawowe informacje, wytyczne dotyczące planowania, tworzenia i oceniania bota oraz informacje o kolejnych krokach.