Co jest wliczane w koszt Usługi BizTalk?

Po zainicjowaniu obsługi administracyjnej usługi BizTalk płacisz za dedykowaną usługę, hostowaną i zarządzaną przez firmę Microsoft. Koszt obszaru nazw usługi Access Control, usługi Azure SQL Database i konta usługi Azure Storage nie jest wliczany w koszt usługi BizTalk Service. W związku z tym musisz zapłacić za te dodatkowe wymagania.

BizTalk Services

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Za każdą godzinę używania jednostki BizTalk jest naliczana opłata za godzinę używania 1 jednostki BizTalk. Na rachunku będzie widoczna łączna liczba godzin używania jednostki BizTalk. W zależności od używanej warstwy usługi BizTalk Services na rachunku będzie widoczny co najmniej jeden z następujących pomiarów:

  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Deweloper
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Podstawowa
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Standardowa
  • Godziny użycia jednostki BizTalk w warstwie Premium Na przykład użycie dwóch jednostek usługi BizTalk Services w warstwie Premium przez okres 24 godzin spowoduje naliczenie opłaty za 48 godzin użycia jednostki BizTalk w warstwie Premium.
 • Za godzinę zegarową, w której zostanie wprowadzona zmiana skali, opłata zostanie naliczona na podstawie największej liczby jednostek BizTalk używanych w trakcie tej godziny zegarowej.

 • Tak, oferujemy tę opcję klientom usługi BizTalk Services. Pliki do pobrania można znaleźć tutaj.

 • Usługa BizTalk Services oferuje prawdziwą architekturę typu „platforma jako usługa” (Platform-as-a-Service, PaaS) umożliwiającą tworzenie rozwiązań integracji w chmurze. Model PaaS umożliwia skoncentrowanie się wyłącznie na logice aplikacji, ponieważ wszystkie zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą będzie wykonywać firma Microsoft — nie ma potrzeby zarządzania maszynami wirtualnymi ani instalowania na nich poprawek, ponieważ dostępność gwarantuje firma Microsoft. Klient może skalować swoje rozwiązanie na żądanie, zgłaszając po prostu żądanie zwiększenia lub zmniejszenia pojemności za pośrednictwem klasycznego portalu Microsoft Azure. Program BizTalk Server w usłudze Azure Virtual Machines oferuje architekturę typu „infrastruktura jako usługa” (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), która umożliwia tworzenie maszyn wirtualnych i konfigurowanie ich w taki sam sposób, jak komputerów w środowisku lokalnym, co ułatwia uruchamianie istniejących aplikacji w chmurze, bez konieczności wprowadzania zmian w ich kodzie. Gdy jest używana architektura IaaS, klient jest odpowiedzialny za konfigurowanie maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi (na przykład instalowanie oprogramowania i poprawek systemu operacyjnego) oraz zapewnianie wysokiej dostępności aplikacji. Jeśli chcesz tworzyć nowe rozwiązania integracji, które wymagają minimalnego nakładu pracy związanego z zarządzaniem infrastrukturą, wybierz usługę BizTalk Services. Jeśli szukasz sposobu przeprowadzenia szybkiej migracji istniejących rozwiązań BizTalk lub dostępnego na żądanie środowiska do projektowania i testowania aplikacji programu BizTalk Server, wybierz program BizTalk Server w usługach infrastruktury platformy Azure.

 • Trzeba mieć własny magazyn, ale wyjście jest uwzględnione, co odróżnia tę usługę od wielu innych usług.

 • W warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium usługi BizTalk dostępne są funkcje skalowania w poziomie. Jedna jednostka BizTalk to najmniejszy rozmiar wdrożenia, a wdrożenie można skalować w poziomie, posługując się jednostkami BizTalk. Każda jednostka BizTalk ma pewną pojemność obliczeniową. Usługę BizTalk w wersjach Podstawowa, Standardowa i Premium można skalować w poziomie do 8 jednostek BizTalk.