Co się stało z moimi botami zestawu Bot Framework SDK 3?

W przewidywalnej przyszłości firma Microsoft będzie nadal obsługiwać boty przygotowane z użyciem zestawu Bot Framework SDK 3. Dodatkowo bazowy protokół platformy Bot Framework oraz biblioteki łączników nie zmieniły się: są współużytkowane przez zestawy Bot Framework SDK w wersjach 3 i 4.

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi