Co to znaczy, że muszę uaktualnić subskrypcję?

Bezpłatne konto platformy Azure rozpoczyna się subskrypcją w bezpłatnej wersji próbnej i obejmuje środki w wysokości 200 USD, które traktowane są jako limit wydatków. To znaczy, że przez pierwsze 30 dni każde użycie zasobów spoza bezpłatnych produktów i ponad bezpłatne ilości będzie odliczane ze środków w wysokości 200 USD. Jeśli wydasz wszystkie środki lub upłynie 30 dni (cokolwiek nastąpi wcześniej), musisz podwyższyć poziom subskrypcji do subskrypcji platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Automatycznie usuwa to limit wydatków, dzięki czemu możesz nadal mieć dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów dostępnych w ramach bezpłatnego konta. Po usunięciu limitu wydatków płacisz za to, z czego korzystasz powyżej bezpłatnych ilości, a opłatami obciążana jest udostępniona przez Ciebie karta płatnicza.

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Pytania można zadawać na naszych forach platformy Azure. Fora to zasoby online, które umożliwiają kontaktowanie się z innymi klientami korzystającymi z platformy Azure oraz ekspertami w tej dziedzinie w celu zadawania pytań, dzielenia się doświadczeniami i znajdowania rozwiązań. Są dostępne dwie opcje forum: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft, natomiast witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

    • Korzyści z pomocy technicznej mogą być dostępne, nawet jeśli nie masz planu pomocy technicznej. Jeśli jesteś członkiem określonych programów, takich jak MPN, MSDN lub BizSpark, możesz kwalifikować się do używania ograniczonych korzyści z pomocy technicznej platformy Azure, które powiązano z tymi programami. Aby lepiej zrozumieć opcje pomocy technicznej i związane z nimi korzyści, zapoznaj się dokładnie z warunkami i postanowieniami dotyczącymi świadczenia usług.
    • Subskrypcja platformy Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont) bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz forów platformy Azure pomocnych w rozwiązywaniu problemów.
  • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.

    Usługa Azure Stack Hub jest objęta planami pomocy technicznej Standard, Pro Direct i Premium.

  • Azure support plans are customer support plans. Benefits in these plans are not transferrable to your customers.

  • Maszyny wirtualne oferowane w tych trzech promocjach będą dostępne do wdrożenia na żądanie do 31 października 2020 r. Promocyjne maszyny wirtualne wdrożone przed tym dniem będą działać dalej. Jednak nie będą one dostępne dla nowych wdrożeń po dacie zakończenia promocji.