Jakie są korzyści wynikające z korzystania z konta służbowego na platformie Microsoft Azure?

Oferta jest odpowiednia dla organizacji z subskrypcjami programu Visual Studio, które muszą mieć możliwość przenoszenia korzyści dostępnych na platformie Microsoft Azure między różnymi pracownikami tej samej organizacji. Dotyczy to np. organizacji, które obawiają się, że zatrudniany przez nie subskrybent MSDN tworzący zasoby platformy Microsoft Azure przy użyciu konta Microsoft mógłby stworzyć zbyt duże ryzyko biznesowe z chwilą odejścia od firmy. Aby można było przenieść korzyści z platformy Microsoft Azure na innego użytkownika, ten użytkownik również musi mieć licencję MSDN.

Related questions and answers