Jakie są najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia umiejętności niestandardowych?

Aby pomyślnie skompilować możliwości niestandardowe, zapoznaj się z najlepszymi rozwiązaniami: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/skills/bestpractices/

Usługa Azure Bot

Powiązane pytania i odpowiedzi