Jakie są najlepsze rozwiązania dotyczące wydajności i skalowalności usługi Microsoft Azure Storage

Informacje na temat najlepszych rozwiązań.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Opcję nadmiarowości można wybrać podczas tworzenia konta magazynu. Po utworzeniu można ją sprawdzić w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

  • Dowiedz się, jak zaprojektować wysoce dostępne aplikacje za pomocą magazynu RA-GRS.

  • Dowiedz się, jak przenosić dane.

  • Informacje na temat importowania/eksportowania magazynu.

  • Dowiedz się, jak diagnozować problemy z wydajnością.