Jakie są najlepsze rozwiązania dotyczące wydajności i skalowalności usługi Microsoft Azure Storage

Informacje na temat najlepszych rozwiązań.

Konta magazynu

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak włączyć metryki magazynowania.

  • Dowiedz się, jak zaprojektować wysoce dostępne aplikacje za pomocą magazynu RA-GRS.

  • Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację do usługi Premium Storage.