Jak mogę używać różnych usług w moim bocie, takich jak NLP, która nie jest usługą LUIS?

Zestaw Bot Framework SDK udostępnia otwartą architekturę. Umożliwia tworzenie, podłączanie i wdrażanie inteligentnych botów oraz zarządzanie nimi. Boty te w naturalny sposób komunikują się z użytkownikami witryn internetowych, aplikacji, usług takich jak Cortana, Microsoft Teams, Skype, Slack czy Facebook Messenger i innych rozwiązań.

Usługa Azure Bot

Related questions and answers

  • Tak. Boty platformy Bot Framework obsługują rozumienie języka naturalnego za pośrednictwem usługi Language Understanding (LUIS). Dowiedz się więcej o usłudze LUIS: https://www.luis.ai.

  • Listę obecnie obsługiwanych kanałów można znaleźć tutaj: https://aka.ms/bfchannels. Zespół platformy Bot Framework nieustannie ocenia bieżące i przyszłe kanały.

  • Aby utworzyć nowego bota za pomocą usługi Azure Bot Service lub zestawu SDK i narzędzi platformy Bot Framework, zacznij od przejścia na stronę https://botframework.com. Znajdziesz na niej wskazówki dotyczące planowania, tworzenia, testowania i oceniania bota.

  • Działania związane ze zdarzeniami są używane do przekazywania metadanych między botem a użytkownikiem w sposób niewidoczny dla użytkownika.

    Dane z tych działań mogą być przetwarzane przez asystenta w celu realizacji scenariuszy takich jak dostarczanie podsumowania dnia z wyprzedzeniem lub wypełnianie elementów semantycznych akcji.

    Dowiedz się więcej: https://microsoft.github.io/botframework-solutions/reference/virtual-assistant/events/

  • Bota Microsoft Bot Framework można napisać w kilku językach programowania, w tym C#, JavaScript, Python i Java. Zobacz szczegółowe informacje o obsługiwanych językach programowania: https://github.com/microsoft/botframework