Informacje o interakcji między wieloma katalogami usługi Azure Active Directory

Azure Active Directory

Related questions and answers

  • Dowiedz się, jak przeprowadzać przejęcia nazw domen DNS.

  • Dowiedz się, jak usuwać błędy interfejsu API programu Graph w usłudze AD.

  • Dowiedz się, jak zmienić role administratorów.

  • Dowiedz się, jak usunąć katalog usługi Azure AD.

  • Dowiedz się, jak używać funkcji uaktualniania programu Azure AD Connect.

  • Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do programu Graph Explorer.